Ngân hàng SCB-HCMC tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước

20:23 | 14/11/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi tới các cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo về việc bổ sung thêm Ngân hàng The Siam Commercial Company Limited - chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Ngân hàng SCB-HCMC) vào danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

ngan hang scb hcmc tham gia phoi hop thu ngan sach nha nuoc Ngân hàng MUFG tham gia phối hợp thu thuế điện tử 24/7
ngan hang scb hcmc tham gia phoi hop thu ngan sach nha nuoc
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó, kể từ ngày 10/11/2019, Ngân hàng SCB-HCMC chính thức triển khai thu thuế điện tử và thông quan 24/7 trên phạm vi toàn quốc.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Ngân hàng SCB-HCMC thông báo với Tổng cục Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng; thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối; kiểm tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức. Đồng thời, thông báo với Tổng cục Hải quan đầu mối thường trực liên hệ về công nghệ và nghiệp vụ.

Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng SCB- HCMC thông báo kết quả thực hiện với Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính đến 14/11/2019, có 30 ngân hàng tham gia thu thuế điện tử 24/7, trong tổng số 42 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan. Trong tổng số 42 ngân hàng hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, hiện có 12 ngân hàng, chi nhánh nước ngoài.

Đảo Lê