Ngân hàng Deutsche Bank AG chính thức triển khai nộp thuế điện tử 24/7

09:05 | 01/10/2020

(HQ Online) - Kể từ ngày 1/10/2020, Ngân hàng Deutsche Bank AG- chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Ngân hàng DBHCM) chính thức triển khai chương trình nộp thuế điện tử 24/7.

Phối hợp thu ngân sách nhà nước: Góp phần thực hiện Chính phủ điện tử
​Khách hàng có thể nộp thuế 24/7 qua SHB
Ngân hàng VIB tham gia phối hợp thu và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Theo đó, căn cứ thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Ngân hàng DBHCM và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan quyết định bổ sung Ngân hàng DBHCM vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 1/10/2020.

5336 1 22653
Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng DBHCM thông báo cho cơ quan Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng; thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

Đồng thời, Ngân hàng DBHCM cần kiểm tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 44 ngân hàng tham gia triển khai chương trình nộp thuế điện tử 24/7. Việc Ngân hàng DBHCM tham gia chương trình sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho DN, người khai hải quan, người nộp thuế thuận lợi hơn thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Nộp thuế điện tử 24/7 nhằm giảm được chi phí, thời gian đi lại cho DN, tiết kiệm nguồn lực giúp DN nâng cao sức cạnh tranh.

Nụ Bùi