Nâng cao hiệu quả ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học ngành Hải quan vào thực tế

14:29 | 15/10/2021

(HQ Online) - Đó là chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động của Hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 7 (2018-2021) và phương hướng hoạt động của Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 8 (2021-2023) diễn ra ngày 15/10.

5 vấn đề liên quan đến hàng hóa quá cảnh được nghiên cứu sửa đổi
Ngành Hải quan gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với hoạt động nghiệp vụ

Ông Vũ Văn Khánh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan cho biết, hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 7 đã có nhiều đóng góp trong công tác tư vấn và xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học của Ngành. Trong đó, hàng năm hội đồng đã tư vấn cho Tổng cục xây dựng định hướng tập trung vào những lĩnh vực thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật và những vấn đề cấp thiết đặt ra từ thực tiễn hoạt động nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan cũng như các vấn đề quản lý nhà nước về hải quan.

Đồng thời, đánh giá tác động của việc tham gia các điều ước quốc tế có liên quan, các liên kết khu vực liên quan đến lĩnh vực hải quan; thực hiện các cam kết tạo thuận lợi thương mại; tập trung vào việc hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan, thực hiện các cam kết quốc tế, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực hải quan...

Nâng cao hiệu quả ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học ngành Hải quan vào thực tế
Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.Nụ

Những nội dung định hướng của các đề tài nghiên cứu luôn thay đổi để bám sát định hướng của ngành Tài chính và yêu cầu công tác thực tiễn của Hải quan Việt Nam nhằm giải quyết được những vướng mắc, tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học góp phần giải quyết những nội dung mang tính thời sự của đất nước, xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả trên nền tảng hệ thống pháp luật đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích của quốc gia.

Đặc biệt, nhiều đề tài sau khi nghiệm thu đã trở thành tài liệu tham khảo bổ ích giúp cho cán bộ công chức Hải quan có cách nhìn khái quát và biện chứng hơn về các vấn đề quản lý nhà nước của Ngành. Một số kiến nghị của các đề tài nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong các khâu nghiệp vụ hải quan, cũng như để triển khai các cam kết quốc tế về hải quan trong quá trình hội nhập đã được cụ thể hóa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và các văn bản pháp luật khác, cũng như ứng dụng vào các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ hải quan, vào công tác quản lý nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo trong các văn bản, nâng cao tính khả thi và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hải quan, ông Vũ Văn Khánh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan cũng đã thảo luận và nêu nhiều kiến nghị giải pháp để đổi mới công tác nghiên cứu khoa học của Ngành trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng đánh giá cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian qua, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển hiện đại hoá của ngành. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục để đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Theo Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng, ngày 18/6/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2995/TCHQ-NCHQ về việc tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong ngành Hải quan giai đoạn 2021-2030. Trong đó, xác định rõ: Hội đồng Khoa học Tổng cục Hải quan cần nâng cao năng lực tham mưu, tư vấn công tác nghiên cứu khoa học cho Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Bộ Tài chính; xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan, phù hợp với khuyến nghị về xây dựng hải quan hiện đại của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và xu hướng phát triển của hải quan các nước tiên tiến trên thế giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình hải quan số, hải quan thông minh...

Bám sát định hướng này, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành cần tăng cường vai trò và trách nhiệm của từng thành viên hội đồng khoa học trong việc tư vấn về định hướng nghiên cứu và xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu, đặc biệt là vai trò của Thường trực hội đồng khoa học trong công tác nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng cho rằng, thời gian tới, các đơn vị hải quan địa phương cũng cần tăng cường, tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài liên quan đến tình hình thực tiễn đang phát sinh tại cửa khẩu để đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ. Các đơn vị cần thể hiện sự nghiêm túc trong đăng ký, nghiên cứu các đề tài đảm bảo các đề tài sau khi nghiệm thu đạt chất lượng cao. Đồng thời, phải tìm tòi cố găng nâng cao hiệu quả ứng dụng đề tài nghiên cứu vào quá trình hoạt động nghiệp vụ trong thực tế.

Nụ Bùi