Nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về lĩnh vực hải quan

07:51 | 13/08/2021

(HQ Online) - Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã xây dựng Nghị quyết về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về lĩnh vực hải quan trong giai đoạn hiện nay”.

Infographics: Nét nổi bật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm
Nhiều chính sách quan trọng lĩnh vực hải quan được ban hành
Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế
Ngành Hải quan: Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế
Đại diện Hải quan Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến dịch con Rồng Mê Kông giai đoạn 2, trong đấu tranh phòng chống ma túy và động thực vật hoang dã, ngày 12/11/2020. 	Ảnh: T.Bình
Đại diện Hải quan Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến dịch con Rồng Mê Kông giai đoạn 2, trong đấu tranh phòng chống ma túy và động thực vật hoang dã, ngày 12/11/2020. Ảnh: T.Bình

Tiếp cận nhiều lĩnh vực nghiệp vụ mới, chuyên sâu

Hải quan Việt Nam đã tiếp nhận các dự án do các nước đối tác tài trợ như dự án viện trợ máy soi container của Nhật Bản, dự án đào tạo giảng viên nguồn của JICA, Dự án ETV 2 do Liên minh châu Âu tài trợ, Dự án Megaports của Hoa Kỳ, đặc biệt là dự án xây dựng và vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Nhật Bản tài trợ và Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ…

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam trong những năm qua không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, trở thành một trong những phương tiện hữu hiệu để hiện đại hóa công tác quản lý hải quan đáp ứng theo chuẩn mực hải quan quốc tế, đồng thời góp phần khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế.

Các hoạt động hợp tác quốc tế giúp Hải quan Việt Nam duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau với các nước trong khu vực và thế giới, phát huy vai trò, vị trí của Hải quan Việt Nam tại các tổ chức quốc tế như WCO, WTO, ASEAN, APEC, ASEM, GMS..., qua đó tiếp cận với các kỹ thuật quản lý hải quan hiện đại tiên tiến, tranh thủ được các nguồn lực hỗ trợ, tiếp cận được các lĩnh vực nghiệp vụ mới có tính chuyên môn sâu như trị giá, mã số, xuất xứ, thương mại điện tử, cơ chế một cửa, hải quan thông minh.

Việc triển khai các cam kết quốc tế đã có hiệu lực với nhiều lĩnh vực cam kết từ thực thi các biểu thuế quan ưu đãi đặc biệt, thực hiện các cam kết về thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại, xuất xứ hàng hóa, thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới đã được Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết cũng như đảm bảo kiểm soát để bảo vệ lợi ích kinh tế của Việt Nam.

Hải quan Việt Nam đã huy động được các nguồn hỗ trợ hết sức to lớn cho quá trình cải cách hiện đại hóa giúp cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Điển hình là việc tiếp nhận các dự án do các nước đối tác tài trợ như dự án viện trợ máy soi container của Nhật Bản, dự án đào tạo giảng viên nguồn của JICA, Dự án ETV 2 do Liên minh châu Âu tài trợ, Dự án Megaports của Hoa Kỳ, đặc biệt là dự án xây dựng và vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Nhật Bản tài trợ và Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ…

Hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu thuế, chống giả mạo xuất xứ, đặc biệt là trong đấu tranh buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, động vật hoang dã vào Việt Nam.

Cụ thể, nhiều vụ án lớn buôn bán vận chuyển trái phép ma túy được phát hiện, bắt giữ thông qua việc hợp tác trao đổi thông tin gữa Hải quan Việt Nam với các nước liên quan.

Cải cách, hiện đại hóa các quy trình, thủ tục hải quan

Trong Nghị quyết, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cũng nhìn nhận, những năm tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam.

Đó là, bên cạnh những cơ hội, hoạt động thương mại của Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam còn phụ thuộc vào một số đối tác kinh tế lớn dẫn đến phụ thuộc về chính sách, hàng hóa Việt Nam có nhiều rủi ro nằm trong tầm kiểm soát của Hoa Kỳ cũng như các nước và là đối tượng điều tra gian lận xuất xứ gian lận chuyển tải, điều tra chống bán phá giá và trợ cấp.

Cùng với đó, áp lực về khối lượng công việc không ngừng gia tăng với việc tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp của doanh nghiệp.

Trước tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi Hải quan Việt Nam phải tiếp tục chủ động, tích cực đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất nhằm nắm bắt các cơ hội, khắc phục các khó khăn, thách thức, để hợp tác và hội nhập quốc tế thực sự trở thành phương tiện hữu hiệu phục vụ tiến trình cải cách, hiện đại hóa các quy trình, thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp và đảm bảo hiệu quả hiệu lực công tác thực thi pháp luật hải quan cho thương mại hợp pháp và đảm bảo hiệu quả hiệu lực công tác thực thi pháp luật hải quan.

Chính vì vậy, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện hiệu quả công tác hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm đóng góp cho tiến trình cải cách, hiện đại hóa các quy trình, thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp và đảm bảo hiệu quả hiệu lực công tác thực thi pháp luật hải quan; đáp ứng yêu cầu hoàn thiện mô hình quản lý hải quan số, hải quan thông minh của Hải quan Việt Nam, đáp ứng yêu cầu chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; bảo vệ lợi ích, chủ quyền, an ninh kinh tế, an toàn xã hội của đất nước, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng Hải quan thế giới.

Quang Hùng