MB cho doanh nghiệp mở thư tín dụng trả ngay bằng vốn tự có

20:25 | 30/09/2015

(HQ Online)- Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa triển khai sản phẩm mở thư tín dụng (L/C) trả ngay bằng vốn tự có nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu hàng hóa.

mb cho doanh nghiep mo thu tin dung tra ngay bang von tu co

Điểm nổi trội của sản phẩm này là MB đưa ra chính sách ưu đãi về tài sản đảm bảo. Cụ thể tại thời điểm phát hành L/C, khách hàng chỉ cần thế chấp tài sản bảo đảm (bao gồm giá trị ký quỹ) tối thiểu 30% giá trị L/C trả ngay để thực hiện đơn hàng nhập khẩu.

Tỷ lệ ký quỹ L/C cạnh tranh tối thiểu là 5%. Đến hạn thanh toán L/C, khách hàng sẽ nộp tiền tự có ứng với phần giá trị còn lại của L/C để thanh toán cho đối tác xuất khẩu.

Trường hợp khách hàng không có đủ nguồn tiền thanh toán L/C, MB sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn trong ngắn hạn với thời gian cho vay phù hợp với nguồn tiền thanh toán nợ vay của khách hàng. Khi đó, khách hàng có thể dùng chính hàng hóa nhập khẩu hình thành từ phương án vay làm tài sản bảo đảm.

MB hiện đang tiến hành loạt cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm tài trợ thương mại như tài trợ xuất khẩu trước giao hàng theo L/C gốc, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, mở L/C trả ngay bằng vốn tự có, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu nguồn vốn trong ngắn hạn cũng như dài hạn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

H.V