Mã số HS, thuế NK và thuế GTGT của mặt hàng hạt é

15:32 | 30/11/2022

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH ALL NUTS liên quan đến mã số HS, chính sách thuế NK, thuế GTGT của mặt hàng hạt é, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.

Khai bổ sung do khai sai về thuế suất có được hoàn trả số tiền thuế GTGT?
Không được miễn thuế hàng NK nếu không thông báo Danh mục miễn thuế
Hoàn thuế GTGT nộp thừa tại khâu NK

Theo đó, về mã số HS và thuế suất thuế NK, tại Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP quy định: Trường hợp mặt hàng hạt é được xác định chưa qua chế biến thuộc mã hàng 1207.99.90 có mức thuế NK ưu đãi MFN là 10% theo Biểu thuế NK ưu đãi quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đối với mặt hàng hạt é chưa qua chế biến, tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu NK thuộc đối tượng không chịu thuế. Trong đó, mức thuế suất thuế GTGT của mặt hàng này đã được quy định rõ tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cụ thể, sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra ở khâu NK.

Theo đó, các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH ALL NUTS căn cứ hàng hóa thực tế NK, đối chiếu với quy định để áp dụng chính sách thuế đúng quy định hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK để được hướng dẫn cụ thể.

Nụ Bùi