Kim ngạch xuất khẩu thủy sản qua Hải quan Cao Bằng tăng 480%

08:50 | 22/07/2021

Thủy sản xuất khẩu là nhóm hàng lớn có mức tăng trưởng đáng chú ý tại Hải quan Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm.

Hải quan Cao Bằng nỗ lực ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Hải quan Cao Bằng đóng góp Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19
Hải quan Cao Bằng bắt giữ, xử lý gần 15 tấn nguyên liệu thuốc lá Trung Quốc
Hải quan Cao Bằng đảm bảo phòng chống dịch và thông quan hàng hóa
Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Cao Bằng tăng mạnh 3 con số
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản qua Hải quan Cao Bằng tăng 480%
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Cao Bằng

Ngày 22/7, đại diện Cục Hải quan Cao Bằng cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục qua đơn vị đạt gần 230 triệu USD.

Trong đó, xuất khẩu đạt gần 173 triệu USD, tăng 72% so với cùng kỳ 2020.

Các nhóm hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng cao là thủy sản đạt 38,4 triệu USD, tăng 480%; nhân hạt điều đạt 72,6 triệu USD, tăng 87,5%; hạt tiêu đạt 17,1 triệu USD, tăng 968,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,8 triệu USD, tăng 182,3%.

Tuy nhiên, nhóm hàng xuất khẩu quan trọng là rau quả chỉ đạt 23,4 triệu USD giảm 6%.

Về nhập khẩu, kim ngạch 6 tháng đạt 55,4 triệu USD tăng 156% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhóm hàng nhập khẩu chính như: than các loại (than cốc) đạt 15,01 triệu USD, tăng 163,1 %; nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,7 triệu USD, tăng 269,8%; vải các loại đạt 15,66 triệu USD, tăng 122,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,6 triệu USD, giảm 54,2%...

Thái Bình