Kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thuốc lá thế hệ mới

09:20 | 19/08/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến quản lý mặt hàng thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng.

Đề xuất thống nhất mức thuế nhập khẩu với thuốc lá và thuốc lá điện tử
Đột kích cở sở kinh doanh 15.000 sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu tại Hà Nội
Triệt phá vụ kinh doanh thuốc lá điện tử "khủng" tại Bình Thuận
5620-15-2730-20191004-075849-198990-thuoc-la-dien-tu-vimax-1800x1800
Ảnh minh họa.

Liên quan đến việc quản lý mặt hàng thuốc lá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian qua Bộ Công Thương đã ban hành một số công văn hướng dẫn quản lý mặt hàng thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng).

Cụ thể, Bộ Công Thương có công văn số 1173/BCT-XNK, ngày 18/2/2014 hướng dẫn: “việc quản lý nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương về việc quy định thuốc lá điếu, xì gà”.

Hướng dẫn các nội dung trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2091/TCHQ-GSQL gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố nêu rõ: “việc nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu… Theo đó, chỉ Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân được phép nhập khẩu mặt hàng này”.

Đến ngày 13/6/2019, Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) có công văn số 534/XNK-TMQT hướng dẫn: “hiện nay, mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu loại không cháy, sử dụng cho tẩu IQOS và tương tự… chưa được phân loại hàng hóa, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật để nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ Công Thương đang nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định quản lý các mặt hàng nêu trên. Do đó, mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu loại không cháy, sử dụng cho tẩu IQOS và tương tự chưa được nhập khẩu vào Việt Nam”.

Tổng cục Hải quan đã thông báo tới cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các nội dung trên.

Để thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến quản lý mặt hàng thuốc lá thế hệ mới, mới đây Tổng cục Hải quan thông báo và yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt nội dung hướng dẫn tại các văn bản dẫn trên đến chi cục thuộc cục để thực hiện.

N.Linh