Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

Câu hỏi tư vấn

(03-12-2018 17:34)
  • Hoàn thuế GTGT cho du khách
  • Kê khai nộp thuế phế liệu SXXK
  • Kính gởi tổ tư vấn: Công ty chúng tôi nhập thủy sản về SÀN XUẤT, XUẤT KHẨU. chúng tôi gởi thư nhờ tư vấn: Chúng tôi muốn bán, tiêu thụ nội địa phần phế liệu phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu: 1.Các thủ tục chúng tôi phải thực hiện là gi? gởi đến cơ quan thuế hay Cơ quan HQ? 2.Lượng phế liệu thu được trong quá trình sản xuất bán nội địa được miễn thuế này có bị khống chế về số lượng như quy định đối với hàng gia công tại K.4, Điều 10, nghị định 134/216/NĐ-CP (không quá 3% tổng luong NL NK) không?

Trả lời tư vấn

(03-12-2018 17:41)

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường
Phiên bản di động