Infographics: Thêm 7 mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống Covid-19

12:20 | 05/10/2021

(HQ Online) - Ngày 30/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1921/QĐ-BTC bổ sung thêm 7 mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Nụ Bùi - Phương Anh