Infographics: "Bức tranh" kinh doanh ngân hàng 2022

10:35 | 16/02/2023

(HQ Online) - Năm 2022, tình hình kinh doanh của các ngân hàng vẫn có nhiều khả quan khi tổng lợi nhuận 27 ngân hàng đạt gần 200.000 tỷ đồng nhờ tín dụng tăng mạnh và giảm trích lập dự phòng.

Hương Dịu - Phương Anh