Infographics: 10 cục hải quan tỉnh, thành phố có số thu nộp ngân sách cao

10:20 | 07/12/2022

(HQ Online) - Trong tổng thu NSNN của toàn ngành Hải quan, tính đến ngày 30/11, 10 đơn vị hải quan địa phương có số thu đạt 345.649 tỷ đồng (chiếm trên 86,26% tổng dự toán thu của toàn Ngành), bằng 113,83% dự toán được giao, bằng 96,51% chỉ tiêu phấn đấu được giao, tăng 17,61% với cùng kỳ năm trước.

Nụ Bùi - Phương Anh