Hướng dẫn kiểm tra các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

09:37 | 01/08/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra đối với các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu.

Hướng dẫn kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát
Hướng dẫn kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu cần bảo quản đặc biệt
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo đó, đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/8/2021, cơ quan Hải quan căn cứ kết quả phân luồng kiểm tra và chỉ dẫn kiểm tra trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để xử lý.

Đối với tờ khai hải quan luồng Vàng, cơ quan Hải quan kiểm tra, chiếu nội dung khai hải quan với bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6068/TCHQ-GSỌL ngày 16/9/2020 về tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu, nếu xác định phù hợp thì cơ quan Hải quan thực hiện thông quan ngay theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không phù hợp hoặc nghi ngờ về tính xác thực của các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thì chuyển luồng Đỏ để kiểm tra thực tế hàng hóa theo hướng dẫn.

Đối với tờ khai hải quan luồng đỏ, cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa với thông tin khai trên tờ khai hải quan và bộ hồ sơ hải quan, đồng thời yêu cầu người khai hải quan xuất trình bản chính: Giấy ủy quyền, Giấy phép lưu hành sản phẩm, Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm để kiểm tra, đối chiếu với bản sao (có xác nhận của doanh nghiệp) nộp kèm bộ hồ sơ nhập khẩu và xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 401/TCHQ-GSQL ngày 23/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hồ sơ các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/8/2021, việc kiểm tra hải quan tiếp tục thực hiện theo thông báo phân luồng trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 401/TCHQ-GSQL.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Tổng cục Hải quan đã có các văn bản để hướng dẫn thực hiện: công văn số 6068/TCHQ-GS0L ngày 16/9/2020 về tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc; công văn số 3639/TCHQ-GSQL ngày 19/7/2021 về việc kiểm tra thực tế đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện bảo quản đặc biệt; công văn số 401/TCHQ-GSQL ngày 23/7/2021 về việc kiểm tra hồ sơ các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

N.Linh