Hơn 105.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng đầu năm

13:56 | 29/11/2021

(HQ Online) - Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 tăng ở cả 3 tiêu chí so với tháng trước cả về số doanh nghiệp (tăng 44,6%), vốn đăng ký (tăng 38%) và số lao động (tăng 30,2%).

Mỗi tháng có 12,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động
Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh
Mỗi tháng có hơn 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động
Cả nước có hơn 1.700 cụm công nghiệp vào năm 2045
Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ảnh Ngọc Hiển
Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng là 146,1 nghìn doanh nghiệp. Ảnh Ngọc Hiển

Theo đó, trong tháng 11, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 149,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 76,6 nghìn lao động, tăng 44,6% về số doanh nghiệp, tăng 38% về vốn đăng ký và tăng 30,2% về số lao động so với tháng 10/2021.

Trong tháng, cả nước còn có 4.958 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 15,2% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả cho thấy sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP.

Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước có 105,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.454,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 784,2 nghìn lao động, giảm 15% về số doanh nghiệp, giảm 22,6% về vốn đăng ký và giảm 19,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 40,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,7% so với 11 tháng năm 2020, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 146,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 13,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 9,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Xuân Thảo