Hải quan Trung Quốc: Xây dựng môi trường thương mại trật tự, thuận lợi

07:25 | 23/03/2021

(HQ Online) - Hải quan Trung Quốc phân chia trách nhiệm bảo vệ an ninh cửa khẩu rõ ràng, minh bạch, đồng thời với việc đầu tư các trang thiết bị bảo vệ an ninh cửa khẩu đảm bảo phủ sóng trên toàn bộ 100% cửa khẩu toàn quốc.

Hải quan Trung Quốc tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu nhằm ngằn ngừa virus corona
Hải quan Trung Quốc đơn giản hóa kiểm tra hải quan đối với quặng sắt nhập khẩu
Hải quan Việt Nam- Trung Quốc tăng cường hợp tác chống buôn lậu
Ảnh: BẢO SƠN
Ảnh: BẢO SƠN

Chức năng, nhiệm vụ

Hải quan Trung Quốc là cơ quan thuộc Chính phủ, báo cáo trực tiếp lên Quốc vụ viện. Tổng cục trưởng là Ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hải quan Trung Quốc gồm có 19 vụ/cục, văn phòng, 8 đơn vị sự nghiệp, thực hiện chức năng kiểm tra hải quan, thu ngân sách, chống buôn lậu. Trong đó, Cục Chống buôn lậu là Cục Cảnh sát C28 của Bộ Công an, thuộc song trùng lãnh đạo của Bộ Công an và Tổng cục Hải quan nhưng vai trò chính là Tổng cục Hải quan; 42 Cục Hải quan địa phương/31 tỉnh, khu tự trị và thành phố.

Hải quan Trung Quốc là cơ quan có thẩm quyền của quốc gia về chống buôn lậu, giám sát và quản lý hoạt động bảo thuế/ngoại quan, kiểm tra hải quan trên cơ sở kiểm toán (kiểm tra sau thông quan), thống kê hải quan, quản lý cửa khẩu…

Về cách thức tổ chức hoạt động, Hải quan Trung Quốc điện tử phân tán các vùng khác nhau; hệ thống chỉ xử lý tập trung theo hải quan vùng.

Hải quan Trung Quốc đảm nhiệm toàn bộ các chức năng kiểm soát, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Hệ thống hải quan được kết nối đến các đồn Hải quan để truy cập và phân tích thông tin dữ liệu. Địa bàn hoạt động của cảnh sát hải quan trên đất liền và không có giới hạn.

Về hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), Trung Quốc đã ứng dụng CNTT vào quản lý hải quan theo các hệ thống nghiệp vụ hải quan. Hiện tại hệ thống một cửa quốc gia mới chỉ áp dụng tại các khu vực Thượng Hải (thông tin năm 2018).

Một số hệ thống CNTT mà Hải quan Trung Quốc đang triển khai như: hệ thống thông tin tình báo phát triển năm 2016, hệ thống giám sát tàu biển H986, hệ thống HL 2008: cảnh báo sớm và xử lý rủi ro, hệ thống HZ 2011: quản lý doanh nghiệp, hệ thống HP 2015: thông quan hàng hóa.

5 mục tiêu lớn

Trong chiến lược và tầm nhìn, Hải quan Trung Quốc đặt ra 5 mục tiêu lớn:

Thứ nhất, cải cách nghiệp vụ hải quan đạt kết quả đột phá, triển khai thông quan nhất thể hóa. Hoàn thiện cơ cấu quản lý hải quan thống nhất, quản lý tập trung và hiệu quả. Trên cơ sở cơ chế “Một cửa”, tiến hành kết nối toàn bộ cửa khẩu điện tử trên toàn quốc và xây dựng cơ chế kết nối xuyên biên giới, ven biển, kết nối các quốc gia, khu vực, các bộ ngành một cách hiệu quả. Cùng với các quốc gia/khu vực trọng điểm dọc tuyến “vành đai, con đường” hợp tác “trao đổi thông tin, công nhận lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau” nhằm xây dựng môi trường thương mại quốc tế có trật tự và thuận lợi.

Thứ hai, thực hiện các biện pháp thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại và cải thiện môi trường kinh doanh. Hoạt động nghiệp vụ hải quan dựa trên nền tảng công khai, minh bạch và thống nhất. Tất cả các chủ thể tham gia thương mại đều được đối xử công bằng, được tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tận tâm. Thực hiện thông quan không giấy tờ trong toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu, triển khai dịch vụ “internet + dịch vụ chính trị” của cơ quan Hải quan.

Các đối tác hành chính có thể thông qua mạng internet để khai báo miễn phí hoặc nhận được các dữ liệu liên quan của tất cả hoạt động nghiệp vụ hải quan. Vai trò của trung tâm điều hành quản lý rủi ro của hải quan đã phát huy tác dụng, nhiều phương thức bảo lãnh, các hình thức trưng thu thuế được áp dụng rộng rãi, thời gian thông quan xuất nhập khẩu được rút ngắn đáng kể. Thực hiện đầy đủ các quy định của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO đã cải thiện đáng kể sự hài lòng của xã hội đối với các dịch vụ hải quan.

Thứ ba, phối hợp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro hiệu quả, vai trò duy trì an ninh biên giới quốc gia được phát huy đầy đủ. Hệ thống quản lý rủi ro hải quan hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa và kiểm soát tổng thể các rủi ro khi xuất nhập khẩu qua biên giới. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng trung tâm kiểm soát rủi ro cửa khẩu quốc gia liên ngành và cơ chế kiểm soát và bảo vệ an ninh cửa khẩu hoạt động đều và đạt hiệu quả.

Thứ tư, vai trò của dịch vụ nổi bật hơn, khả năng và mức độ hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế mở đạt đến cấp độ mới. Hải quan chủ động hơn trong việc thực hiện các tư tưởng chiến lược của quốc gia, tham gia sâu và rộng hơn vào các quyết định vĩ mô của đất nước, thúc đẩy mở cửa hai chiều, hợp tác trong và ngoài, tạo thành cơ chế mở cửa mới và phát triển nền kinh tế mở lên một tầm cao mới. Thuế, Hải quan đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định và phát triển.

Thứ năm, xây dựng kỷ luật quân đội của lực lượng Hải quan bán quân sự được thực hiện đầy đủ, phát huy vai trò lấy con người làm chủ thể. Dưới sự chỉ đạo nghiêm ngặt của Đảng đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng kỷ luật quân đối với lực lượng Hải quan bán quân sự, vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy một cách hiệu quả. Cơ cấu nhân tài hợp lý hơn, phân bổ nguồn nhân lực tối ưu hơn, chất lượng đội ngũ cán bộ được cải thiện và tăng cường khả năng cống hiến, sáng tạo, tính chiến đấu của cán bộ.

Quang Hùng