Hải quan Hải Phòng thông quan lượng hàng hóa 103 tỷ USD

10:57 | 23/11/2022

(HQ Online) - Kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng đạt 103,546 tỷ USD, tính từ đầu năm đến 15/11.

Hải quan thúc đẩy xuất nhập khẩu qua cảng container quốc tế Hải Phòng
Hải quan Hải Phòng xử lý gần 1,9 triệu tờ khai
Hải quan Hải Phòng đa dạng hóa hoạt động quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Hải quan Hải Phòng thông quan lượng hàng hóa 103 tỷ USD
Hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 51,1 tỷ USD và nhập khẩu đạt 52,446 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng tăng gần 14 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái đạt 89,74 tỷ USD).

Dù chưa hết năm nhưng chắc chắn đây là năm thứ 2 liên tiếp quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng đạt 100 tỷ USD trở lên (năm 2021 đạt hơn 105 tỷ USD).

Trong tháng 10, Cục Hải quan Hải Phòng đã giải quyết thủ tục cho 184.686 tờ khai, giảm 0,13% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 1,59% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu là 97.588 tờ khai, xuất khẩu là 87.098 tờ khai.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng đã giải quyết thủ tục cho gần 1,9 triệu tờ khai.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, hết tháng 10 toàn Cục thu được 65.470,5 tỷ đồng, đạt 102,89% (vượt 1.840,5 tỷ đồng) chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 83,9% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (78.000 tỷ đồng), tăng 11.152,98 tỷ đồng (tương ứng 20,53%) so với cùng kỳ năm 2021.

Thái Bình