Hải quan Hải Phòng: 345 doanh nghiệp chế xuất đảm bảo điều kiện giám sát

09:34 | 29/04/2022

(HQ Online) - 345 doanh nghiệp chế xuất do Cục Hải quan Hải Phòng quản lý đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục tái nhập lại số hàng hóa đã cho thuê, mượn
Hải quan Hà Nội: 201 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan
Hải quan Đà Nẵng đã xác nhận 31 doanh nghiệp chế xuất đủ điều kiện kiểm tra, giám sát
Hải quan Hải Phòng: 345 doanh nghiệp chế xuất đảm bảo điều kiện giám sát
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Hiện, Cục Hải quan Hải Phòng quản lý 357 doanh nghiệp chế xuất, ngoài 345 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện như đề cập ở trên, có 11 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, làm thủ tục giải thể phá sản, bỏ trốn mất tích.

Ngoài ra có 1 doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và đã có văn bản gửi cơ quan Hải quan thông báo việc tạm dừng hoạt động và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không hưởng chính sách đối với doanh nghiệp chế xuất.

Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 28a Nghị định 134/2016/NĐ-CP về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan, quy định doanh nghiệp cần có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/cửa.

Có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp về hệ thống camera giám sát để thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này.

Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập- xuất- tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan.

Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng quy định cụ thể thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đăng ký doanh nghiệp chế xuất.

Thái Bình