Hà Nội: Một “ông lớn” xây dựng đứng đầu danh sách nợ thuế

09:28 | 26/11/2020

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội vừa thực hiện công khai danh sách 260 đơn vị nợ thuế đến thời điểm 30/9.

74 doanh nghiệp nợ thuế tại Hải quan Quảng Ninh
Ngành Thuế đã khoanh hơn 9,9 nghìn tỷ đồng nợ thuế
Tạm hoãn xuất cảnh lãnh đạo 3 doanh nghiệp nợ thuế
Hà Nội: Một “ông lớn” xây dựng đứng đầu danh sách nợ thuế
Từ đầu năm đến nay Cục Thuế Hà Nội đã công khai 3.004 đơn vị nợ thuế.

Trong danh sách công khai lần đầu có 226 doanh nghiệp nợ 133,2 tỷ đồng đồng thuế, phí, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/9/2020.

Đứng đầu nhóm nợ thuế này là Công ty Meinhardt International PTE LTD (Thầu chính tư vấn giám sát thi công Dự bán đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng) với số nợ hơn 14,7 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, từ ngày 1/10/2020 đến 14 giờ ngày 18/11/2020, Công ty mới chỉ nộp hơn 12 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Đứng thứ 2 trong danh sách nợ công khai lần đầu là Chi nhánh Inco Hà Nội – Công ty Cổ phần lắp máy với số nợ 7,5 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2020.

Trong đợt này, Cục Thuế Hà Nội cũng thực hiện công khai lại tên tuổi của những doanh nghiệp chây ì nợ thuế từ năm 2015 đến nay.

Trong đó có 2 đơn vị nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp đến ngày 30/9/2020 là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (nợ hơn 114 tỷ đồng) và Trung tâm Khoa học đầu tư & chuyển giao công nghệ xây dựng (nợ hơn 2,9 tỷ đồng).

Ngoài ra cũng có 32 doanh nghiệp nợ 22,4 tỷ đồng thuế, phí, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/9/2020. Đứng đầu danh sách này là Côngg ty Cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn (nợ hơn 4,7 tỷ đồng) và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Hưng (nợ hơn 4,5 tỷ đồng).

Như vậy, Cục Thuế đã thực hiện “bêu tên” 260 đơn vị nợ thuế với số tiền hơn 273,2 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các chủ Dự án, doanh nghiệp nêu trên sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Được biết, từ đầu năm đến nay Cục Thuế Hà Nội đã công khai 3.004 đơn vị với số nợ 7.595 tỷ đồng. Sau khi đăng công khai đã có 970 doanh nghiệp nộp 401 tỷ đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Bảo Minh