Giảm giá dịch vụ hoa tiêu cho doanh nghiệp vận tải biển

10:29 | 01/08/2021

(HQ Online) - Từ 1/8/2021, Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Tân Cảng (Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn) giảm giá dịch vụ hoa tiêu cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch Covid-19.​

2059-12-img0232
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn điều chỉnh một số chính sách hỗ trợ DN trong đại dịch. Ảnh: T.H.

Theo thông tin từ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, hưởng ứng lời yêu gọi của Cục Hàng hải Việt Nam nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tàu, thuyền Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa trong thời gian dịch Covid-19, Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Tân Cảng thông báo giảm giá dịch vụ hoa tiêu cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch Covid-19.​

Đối tượng áp dụng là tàu thuyền Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa, bao gồm cả tàu biển và phương tiện VR-SB (tàu pha sông biển).

Mức giảm giá dịch vụ được áp dụng theo mức giá dịch vụ hoa tiêu tối thiểu quy định tại Thông tư số 54/2018/TT- BGTVT ngày 14/12/2018 của Bộ Giao thông Vận tải. Thời gian áp dụng 5 tháng kế từ ngày 1/8/2021.

Bên cạnh đó, để tránh dồn hàng về cảng Cát Lái, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khuyến khích doanh nghiệp chủ động phương án giao nhận hàng hóa trực tiếp tại cảng TCIT, cảng TCTT, Hiệp Phước hoặc đăng ký nơi giao nhận hàng tại các ICD, cảng cạn thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn gần với nhà máy, doanh nghiệp của khách hàng. Các cảng sẽ hỗ trợ hãng tàu, khách hàng làm việc với cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục chỉnh sửa Manifest nhanh chóng và thuận tiện...

Lê Thu