Được nộp thuế thay khi thực hiện nộp thuế điện tử 24/7

10:02 | 22/12/2017

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có thông báo tới các ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử 24/7 và các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc đã bổ sung, nâng cấp một số chức năng tiện ích cho người nộp thuế khi thực hiện nộp thuế điện tử 24/7. Theo đó, Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 đã cho phép DN được nộp thuế thay.

duoc nop thue thay khi thuc hien nop thue dien tu 247

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, Tổng cục hải quan đã bổ sung chức năng thanh toán theo 2 bước (bước lập chứng từ và bước duyệt lệnh thanh toán) và chức năng nộp thuế thay (người nộp thuế ủy quyền nộp tiền).


Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đã chuẩn hóa lại phản hồi cho người nộp thuế các trường hợp lệnh thanh toán từ Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 không chuyển sang cổng thanh toán của ngân hàng là hệ thống ngân hàng chưa tiếp nhận.

Những sửa đổi này được Tổng cục Hải quan thực hiện để chương trình nộp thuế điện tử hoạt động hiệu quả hơn và hỗ trợ người nộp thuế tốt hơn. Trong đó việc cho phép DN được nộp thuế thay là một trong những thay đổi quan trọng để hỗ trợ hơn nữa cho người nộp thuế.

Được biết, qua thời gian đầu thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7, ghi nhận ý kiến phản hồi từ người nộp thuế, đại diện các ngân hàng cũng đưa ra đề xuất hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 cần bổ sung chức năng cho phép thực hiện nộp thay thuế. Bởi nhiều DN hiện nay đang làm đại lý kê khai và nộp thuế cho DN khác (DN ủy thác XNK) đến cuối kỳ mới thanh toán tiền. Hiện tại chưa cho phép thực hiện nộp thay nên các đại lý này không sử dụng được hoặc một số DN khai thuê chỉ khai thông tin nộp thuế nhưng không được phép phê duyệt lệnh thanh toán nên không thể thực hiện đăng nhập vào hệ thống khai báo thông tin nộp tiền. Hay như trường hợp công ty mẹ chưa thể thực hiện nộp thuế thay cho công ty con.

Trong khi đó, để bảo mật thông tin cho DN, hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 được thiết kế chỉ xuất thông tin người nộp thuế theo tên người XNK, nếu cho phép người nộp thay vào chương trình khai thác số nợ thuế của các tờ khai của DN XNK thì bị vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin của DN XNK.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi hơn cho việc nộp thuế của DN, Tổng cục Hải quan đã sửa đổi tại cổng thanh toán điện tử của Hải quan cho phép được nộp thuế thay với điều kiện người nộp thuế đưa giấy ủy quyền của DN ủy quyền nộp thay, trong đó phải nêu rõ được mã số thuế của đối tượng được ủy quyền.

Cụ thể, để quy định cho người nộp thuế thay được lấy thông tin nợ thuế của người nộp thuế, cần phải có quy định về Người nộp thuế thay được sự ủy nquyền của người nộp thuế vào lấy thông tin nợ thuế và nộp tiền cho tờ khai nợ đó. Việc hai DN ủy quyền nộp thuế sẽ được thực hiện trên chương trình và hai bên đều phải ký chữ ký số của mình để đảm bảo pháp lý.

Thu Trang