Đồng bộ việc sử dụng tem điện tử rượu và thuốc lá từ ngày 1/7

10:46 | 30/06/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp kịp thời đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử rượu và thuốc lá để triển khai thống nhất, đồng bộ theo quy định mới.

Đề xuất thống nhất mức thuế nhập khẩu với thuốc lá và thuốc lá điện tử
Ảnh: Internet.
Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp kịp thời đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử. Ảnh: Internet.

Thông tư số 23/2021/TT-BTC quy định việc áp dụng tem điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Mới đây, Tổng cục Thuế đã triển khai kiểm thử ứng dụng quản lý tem điện tử, trong đó nêu rõ quá trình triển khai áp dụng được phân làm 2 giai đoạn.

Cụ thể, trong giai đoạn 1, thực hiện từ ngày 1/7/2022, ưu tiên các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tem, cấp phát và bán tem điện tử cho tổ chức, cá nhân trên một số ứng dụng có sẵn như thuế điện tử, hoá đơn điện tử và phần mềm thuế điện tử mobile (Etax-mobile); hỗ trợ tổ chức, cá nhân quét mã QR code thông tin trên Block, thùng tem, truyền dữ liệu quản lý tem điện về hệ thống quản lý tem điện tử của Tổng cục Thuế.

Giai đoạn 2, thực hiện vào cuối tháng 8/2022, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thiện ứng dụng tem điện tử đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Quyết định số 568/QĐ-TCT sau khi đánh giá quá trình thực hiện quản lý tem điện tử giai đoạn 1.

Để triển khai thống nhất trên toàn quốc, trong giai đoạn 1, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan Thuế nhập danh mục tem, hợp đồng tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước; nhập tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước từ công ty in về kho của Tổng cục Thuế; xuất tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các cục thuế; tiếp nhận, xử lý tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử và đề nghị mua tem trên hệ thống quản lý tem điện tử; bán tem điện tử cho các tổ chức, cá nhân…

Tổng cục Thuế cũng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp kịp thời đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử để triển khai thống nhất, đồng bộ quy định về sử dụng tem điện tử theo yêu cầu của Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính trên toàn quốc từ ngày 1/7/2022.

Thùy Linh