Doanh nghiệp quản lý shipper tự tổ chức xét nghiệm Covid-19 từ ngày 24/9

18:09 | 21/09/2021

(HQ Online) - Ngày 21/9, UBND TPHCM đã có công văn khẩn về việc tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét nghiệm của lực lượng giao hàng (shipper) tiến tới quản lý bằng công nghệ.

TPHCM: Triển khai xét nghiệm thần tốc cho cư dân đến ngày 30/9
TPHCM hơn 82.000 shipper đăng ký hoạt động trở lại
Từ ngày 24-9, các doanh nghiệp shipper được phép tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh T.D
Từ ngày 24/9, các doanh nghiệp quản lý shipper được phép tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh T.D

Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo các trạm y tế lưu động thực hiện xét nghiệm cho shipper đến hết 21/9.

Từ 22/9 đến 23/9, doanh nghiệp và shipper sẽ được tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật thông tin xét nghiệm trên ứng dụng của doanh nghiệp và sử dụng ứng dụng do Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế cung cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương. Shipper lấy mẫu theo nguyên tắc gộp 3 người, 3 ngày/lần. Doanh nghiệp quản lý shipper nhận bộ test nhanh tại Sở Công Thương TPHCM. Trong thời gian này, shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

Từ 24/9 đến 30/9, doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào Kho Dữ liệu dùng chung của TPHCM theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác chống dịch.

Sở Công Thương TPHCM có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, kết quả xét nghiệm. Trường hợp shipper không đáp ứng đủ điều kiện trên sẽ không được tham gia hoạt động.

Thu Dịu