Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 73% xuất khẩu cả nước

09:16 | 15/04/2022

(HQ Online) - Dù có tốc độ tăng trưởng thấp hơn bình quân chung của cả nước nhưng các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt hơn 5,6 tỷ USD trong tháng 3
Xuất khẩu sang Nga “rơi tự do”
Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 73% xuất khẩu cả nước

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 3 đạt 46,89 tỷ USD, tăng 35,7% so với tháng trước.

Kết quả trong tháng 3 đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong quý 1 lên 123,05 tỷ USD, tăng 12,8% (tương ứng tăng 13,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3 là 25,84 tỷ USD, tăng 47,8% so với tháng trước, qua đó nâng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý 1 lên 65,36 tỷ USD, tăng 10,6% (tương ứng tăng 6,28 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, dù có tốc độ tăng trưởng thấp hơn bình quân chung cả nước (xuất khẩu quý 1 của cả nước tăng 13,4%), nhưng doanh nghiệp FDI vẫn chiếm đến 73,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3 đạt 21,05 tỷ USD, tăng 23,3% so với tháng trước, đưa kim ngạch cả quý 1 đạt 57,69 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 7,66 tỷ USD) so với cùng kỳ 2021 và chiếm 65,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3 thặng dư 4,79 tỷ USD, tính chung cả quý 1 thặng dư 7,68 tỷ USD.

Thái Bình