DN chế xuất nhập hàng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc có phải nộp thuế?

08:57 | 21/06/2022

(HQ Online) - Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Kiturami - Bumyang Việt Nam liên quan đến chính sách thuế GTGT và miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng văn phòng làm việc cho DN chế xuất.

Thủ tục, chính sách thuế cho hàng nhập để xây dựng văn phòng làm việc của doanh nghiệp chế xuất
Hàng NK để xây dựng nhà xưởng của DN chế xuất có được miễn thuế GTGT?

Về chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho DN chế xuất, ngày 27/8/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4199/TCHQ-TXNK hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa do DN nội địa là nhà thầu phụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam để tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính (doanh nghiệp nội địa) để xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho DN chế xuất.

Theo đó, công văn số 4199/TCHQ-TXNK đã hướng dẫn rõ, đối với thuế nhập khẩu, khoản 1 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 1 Điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam tượng chịu thuế.

Trường hợp DN nội địa là nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu cho DN trong khu phi thuế quan thì phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: N.H
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: N.H

Đối với thuế GTGT, Điều 2 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này. Cũng tại Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Trường hợp nhà thầu là DN nội địa nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Kiturami - Bumyang Việt Nam căn cứ quy định pháp luật, đối chiếu hồ sơ nhập khẩu thực tế, hướng dẫn tại công văn số 4199/TCHQ-TXNK và tài liệu có liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

Trường hợp vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Liên quan đến thắc mắc tiền chậm nộp, Tổng cục Hải quan đề nghị công ty nghiên cứu quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, đối chiếu với hồ sơ thực tế để thực hiện.

Riêng đối với vấn đề kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Kiturami - Bumyang Việt Nam liên hệ với cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể về kê khai khấu trừ số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu.

Nụ Bùi