Đề nghị miễn thuế lô hàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid của Tập đoàn Vingroup

10:27 | 23/07/2021

(HQ Online) - Trước diễn biến của dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cho phép miễn thuế NK, thuế GTGT đối với lô hàng do Tập đoàn Vingroup tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đồng ý chưa thu thuế lô hàng phục vụ phòng chống dịch của Tập đoàn VinGroup tài trợ cho Bộ Y tế

Theo Bộ Y tế, ngày 22/6/2021, Tập đoàn Vingroup có công văn tài trợ 30 máy xét nghiệm vi rút SARS-CoVd-2 qua hơi thở BreFence Go và 2 triệu bộ ống ngậm xét nghiệm và phí phần mềm (tương đường 460 tỷ đồng) phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Ngày 11/7/2021, Bộ Y tế đã có Quyết định 3396/QĐ-BYT tiếp nhận lô hàng này cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo quy định tại khoản 23 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK: “Hàng hóa XNK để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác” được miễn thuế XNK.

Cũng tại điểm b, khoản 1 Điều 28 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Luật Thuế GTGT và các quy định hiện hành về chính sách thuế.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bộ Y tế nhấn mạnh, việc Tập đoàn Vingroup hỗ trợ trang thiết bị trên góp phần chung tay cùng cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền cho phép miễn thuế NK, thuế GTGT đối với lô hàng này để kịp thời cấp phát cho các đơn vị, địa phương nhanh chóng tăng cường cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, như Tạp chí Hải quan đã đưa tin, để phục vụ khẩn cấp hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Tập đoàn Vingroup được giải phóng lô hàng và chưa phải thực hiện nghĩa vụ thuế với điều kiện Tập đoàn VinGroup phải có văn bản cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quyết định cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại văn bản đồng ý cho Tập đoàn Vingroup được giải phóng lô hàng và chưa phải thực hiện nghĩa vụ thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh, công tác phòng chống dịch Covid-19 đang rất cần các trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch trong đó có máy xét nghiệm Covid qua hơi thở và ống ngậm xét nghiệm. Việc Tập đoàn VinGroup tài trợ cho Bộ Y tế 30 máy xét nghiệm phát hiện nhanh virus Sars-Cov-2 qua hơi thở BreFrence Go và 2 triệu bộ ống ngậm xét nghiệm để phòng chống dịch Covid-19 trong cả nước là một hoạt động mang tính nhân đạo, cần thiết và cấp bách để phục vụ cộng đồng.

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Hải quan Hà Nội (nơi Tập đoàn Vingroup đăng ký làm thủ tục NK lô hàng) làm thủ tục giải phóng lô hàng 30 máy xét nghiệm phát hiện nhanh virus Sars-Cov-2 qua hơi thở BreFrence Go và 2 triệu bộ ống ngậm xét nghiệm (hãng Breathonix- Singapore) nêu trên để Tập đoàn Vingroup kịp thời giao cho Bộ Y tế.

Nụ Bùi