Đảm bảo vận hành thông suốt các hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan

15:23 | 16/12/2022

(HQ Online) - Việc vận hành thông suốt Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) tập trung của ngành Hải quan, đảm bảo an ninh, an toàn, đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động XNK là một trong những kết quả nổi bật của Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) trong năm 2022.

Đảm bảo hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện tử vận hành thông suốt
Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan Lê Đức Thành: Chuyển đổi số - thời kỳ phát triển mới trong tiến trình hiện đại hóa hải quan
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 100% hoạt động thống kê hải quan
Tổng cục Hải quan triển khai hàng loạt ứng dụng công nghệ thông tin
Việc vận hành ổn định các hệ thống CNTT góp phần giúp hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt, thuận lợi. 	Ảnh: T.Bình
Việc vận hành ổn định các hệ thống CNTT góp phần giúp hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt, thuận lợi. Ảnh: T.Bình

Xây dựng các kế hoạch trọng tâm về ứng dụng CNTT

Về thống kê hải quan, Cục CNTT và Thống kê hải quan đã định kỳ đã xử lý, tổng hợp và báo cáo kịp thời, đầy đủ và chính xác các mẫu biểu báo cáo thống kê hàng hóa XNK theo chế độ báo cáo thống kê quốc gia. Báo cáo đầy đủ và kịp thời về tình hình XNK hàng tháng gửi lãnh đạo cao cấp Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Tài chính và một số bộ, ngành liên quan phục vụ quản lý nhà nước vĩ mô và quản lý chuyên ngành.

Xử lý và cung cấp kịp thời số liệu XNK theo các mặt hàng, chuyên đề phục vụ công tác điều hành quản lý nhà nước như: nhập khẩu xăng dầu, xuất khẩu gạo…

Xử lý hơn 750 nhu cầu đột xuất, đặc thù các số liệu thống kê tổng hợp và chi tiết cho các cơ quan quản lý nhà nước trong và ngoài ngành Hải quan; dự báo trị giá XNK năm 2022 và năm 2023 kịp thời để phục vụ đánh giá nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 và dự toán thu ngân sách năm 2023 của ngành Hải quan.

Ghi nhận tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam cán mốc mới 700 tỷ USD vào khoảng giữa tháng 12/2022.

Theo Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành, năm 2022, đơn vị luôn bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cấp triển khai khối lượng công việc lớn với độ phức tạp cao, trong khi nguồn nhân lực giảm mạnh về số lượng. Đến nay, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ được giao.

Điển hình như: xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Tổng cục Hải quan, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025. Cục đã phối hợp với các đơn vị trong toàn Ngành; Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính hoàn thành dự thảo Kế hoạch. Hiện nay, Cục Tin học và Thống kê tài chính đang trình lãnh đạo Bộ phê duyệt (dự kiến trong tháng 12/2022).

Ngoài ra, Cục CNTT và Thống kê hải quan đã trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban hành Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Để triển khai Kế hoạch trong toàn Ngành, Cục đã tham mưu lãnh đạo Tổng cục ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TCHQ ngày 2/8/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, phát hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thành lập Ban chỉ đạo để triển khai kế hoạch chuyển đổi số tại các đơn vị...

Cùng với đó, đơn vị đã tập trung nguồn lực thực hiện các nội dung liên quan đến triển khai Hải quan số; xây dựng kế hoạch và phương án ứng phó sự cố của các hệ thống CNTT; phối hợp với đơn vị chức năng của các bộ, ngành kết nối thêm thủ tục mới, nâng cao hiệu quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN…

Đối với triển khai các phần mềm ứng dụng, đơn vị đã hoàn thành xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý tem điện tử rượu và thuốc lá nhập khẩu; tiếp nhận, vận hành Phần mềm quản lý cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế; triển khai phần mềm hải quan miễn phí cho doanh nghiệp; tiếp nhận Manifest đường bộ qua Cổng Thông tin điện tử hải quan...

Không làm gián đoạn hoạt động XNK

Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành cho biết: năm 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn do thiếu hụt nhân sự cũng như khối lượng công việc rất lớn nhưng công tác quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT tập trung của ngành Hải quan, cũng như công tác hỗ trợ người sử dụng được đơn vị duy trì đầy đủ, theo đúng các quy định, quy trình đã ban hành.

Theo đó, các hệ thống CNTT hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn, không phát sinh các sự cố gây ảnh hưởng gián đoạn tới hoạt động thông quan hàng hóa XNK.

Cụ thể, Cục đã quản lý vận hành hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tập trung của Ngành đảm bảo ổn định, thông suốt, an ninh an toàn 24/7 phục vụ các hoạt động nghiệp vụ hải quan và Trung tâm dự phòng DRC.

Quản lý vận hành máy chủ, thiết bị mạng, bảo mật, giám sát hệ thống CNTT; triển khai giám sát an ninh, an toàn và hoạt động của hệ thống CNTT của Trung tâm chính và và Trung tâm dự phòng DRC theo quy chế tại Quyết định 3275/QĐ-TCHQ (năm 2019 của Tổng cục Hải quan)...

Đáng chú ý, bộ phận hỗ trợ (Help-desk) thuộc Trung tâm quản lý vận hành hệ thống CNTT tiếp tục được triển khai hiệu quả. Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận, xử lý 78.073 vướng mắc, trong đó có 25.759 vướng mắc được liên hệ qua điện thoại; 52.314 vướng mắc được gửi đến qua E-mail.

Bộ phận hỗ trợ (HelpDesk) đã hỗ trợ cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, giải đáp vướng mắc pháp luật hải quan. Từ đầu năm đến ngày 15/11, Bộ phận hỗ trợ (Helpdesk) đã tiếp nhận 72.198 lượt tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại và E-mail. Phần lớn vướng mắc được giải đáp kịp thời, trong thời gian nhanh nhất, trừ một số vướng mắc cần các bộ phận chuyên trách kiểm tra, xử lý trước khi phản hồi cho doanh nghiệp.

Thái Bình