Đại lý phải có 20.000 tờ khai trở lên mới được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên

09:51 | 13/02/2020

(HQ Online) - Đây là một trong những điều kiện quan trọng để đại lý hải quan được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

dai ly phai co 20000 to khai tro len moi duoc xem xet cong nhan doanh nghiep uu tien Kiểm tra sau thông quan 24 doanh nghiệp ưu tiên trong năm 2020
dai ly phai co 20000 to khai tro len moi duoc xem xet cong nhan doanh nghiep uu tien Trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho Công ty Crystal Martin Việt Nam
dai ly phai co 20000 to khai tro len moi duoc xem xet cong nhan doanh nghiep uu tien Công bố quyết định doanh nghiệp ưu tiên đối với Hóa chất Đức Giang

Nội dung được Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan)- đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình doanh nghiệp ưu tiên, vừa trả lời Chi nhánh Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam (địa chỉ Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan, điều kiện để doanh nghiệp/đại lý hải quan được áp dụng chế độ ưu tiên được quy định cụ thể từ Điều 12 đến Điều 17 Thông tư 72/2015/TT-BTC năm 2015 của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, Khoản 4 Điều 13 Thông tư 72 quy định: Đại lý thủ tục hải quan phải có số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên.

Về đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên đối với Chi nhánh, Cục Kiểm tra sau thông quan cho hay, Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Căn cứ các quy định trên, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Do đó, Chi nhánh chưa đủ cơ sở để xem xét, áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.

Thái Bình