CTBC Bank phối hợp thu và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 với cơ quan Hải quan

15:03 | 21/11/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa thông báo chính thức về việc Ngân hàng TNHH CTBC- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (CTBC Bank) tham gia phối hợp thu và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 với cơ quan Hải quan.

Ngân hàng BOC HCM chính thức tham gia triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Nộp thuế điện tử 24/7 qua VietinBank trên eTax Mobile
Lô giô ngân hàng CTBC bank.
Lô giô ngân hàng CTBC bank.

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Tổng cục Hải quan và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan quyết định bổ sung CTBC Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 18/11/2022.

Tổng cục Hải quan yêu cầu CTBC Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh thông báo với cơ quan Hải quan về địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng, thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

Đồng thời TCBC Bank cần kiểm tra và phối hợp trên môi trường chạy thử chính thức.

Nụ Bùi