Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ được gia hạn chế độ ưu tiên

15:49 | 02/08/2019

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định số 2223 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (có địa chỉ tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

cong ty xuat nhap khau thuy san can tho duoc gia han che do uu tien Công ty Chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau được gia hạn chế độ ưu tiên
cong ty xuat nhap khau thuy san can tho duoc gia han che do uu tien Samsung Electronics Việt Nam được gia hạn chế độ ưu tiên
cong ty xuat nhap khau thuy san can tho duoc gia han che do uu tien Công ty Sumidenso Việt Nam được gia hạn chế độ ưu tiên
cong ty xuat nhap khau thuy san can tho duoc gia han che do uu tien

Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ được thực hiện theo Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, kiểm toán; thực hiện chế độ báo cáo hàng quý (theo mẫu 07/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) bằng phương thức điện tử gửi Tổng cục Hải quan (theo Điều 26, Thông tư số 72).

Đồng thời, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp nộp cho Tổng cục Hải quan báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của năm trước; thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định (theo khoản 10 điều 1, Thông tư 07).

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ là 3 năm kể từ khi Quyết định số 2454 ngày 8/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ hết hiệu lực.

Cũng trong đầu tháng 8 này, Tổng cục Hải quan đã gia hạn chế độ ưu tiên đối với Công ty CP Chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau.

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), Chương trình doanh nghiệp ưu tiên của Tổng cục Hải quan đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi tối đa về thủ tục thông quan hàng hóa, giúp giảm thời gian, chi phí, doanh nghiệp ưu tiên sẽ khẳng định được uy tín và nâng cao vị thế trên thị trường. Đồng thời, giúp doanh nghiệp ưu tiên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyển từ kiểm soát chặt chẽ sang chế độ tin tưởng, giao quyền tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật cho doanh nghiệp để thay đổi phương pháp kiểm tra hải quan chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Quang Hùng