Công ty cho thuê tài chính phải nộp thuế GTGT nếu đối tác thuộc đối tượng chịu thuế

11:32 | 18/12/2015

(HQ Online)- Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hóa do Công ty này NK cho bên thuê khác.

cong ty cho thue tai chinh phai nop thue gtgt neu doi tac thuoc doi tuong chiu thue

Hàng hóa do công ty cho thuê tài chính NK để cho thuê tài chính thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 16/2001/NĐ-CP quy định về tổ chức hoạt động của Công ty thuế tài chính (nay là Nghị định 95/2008/NĐ-CP) thì: Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà Công ty thuê tài chính mua trong nước hoặc NK để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc NK các tài sản này.

Tuy nhiên, ngày 7-5-2014, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động cho thuê tài chính thay thế Nghị định 16/2001/NĐ-CP. Theo đó, không còn quy định nội dung ưu đãi thuế đối với hàng hóa do công ty thuế tài chính NK cho các đối tượng được hưởng ưu đãi thuê tài chính.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thì máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mà công ty cho thuê tài chính NK để cho thuê tài chính thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Vì vậy, trường hợp Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam NK máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để cho bên thuê thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT tại khẩu NK.

T.Trang