Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

  • SN TRADING
  • 525/9 QUANG TRỦNG
  • 0972960059
  • KIMNGANNTK98@GMAIL.COM

Câu hỏi tư vấn

(08-05-2020 15:22)
  • Thủ tục hải quan |
  • C/O GIÁP LƯNG
  • Em có câu hỏi kính gởi Quý báo hỗ trợ: Cty em có lô hàng nhập từ China về VN, trong lô hàng này có 2 kiện hàng Cty em ký kết với 1 cty Việt Nam nhưng lại giao hàng qua Indo. Phía khách hàng muốn Cty em cung cấp CO giáp lưng để dc thuế ưu đãi. Vậy để xin CO giáp lưng thì Cty em khai báo loại hình nhập A11/ xuất B11 hay phải bắt buộc dùng loại hình TNTX G11/G21 ạ

Trả lời tư vấn

(17-06-2020 15:51)
  • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
  • Về vấn đề DN hỏi, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến: Nội dung câu hỏi của DN chưa cụ thể. DN chỉ mô tả khái quát về hoạt động mua bán hàng hóa, chưa trình bày rõ ràng mục đích sử dụng của hàng hóa khi NK nên Cục Giám sát quản lý về hải quan chưa đủ cơ sở hướng dẫn DN thực hiện. Tuy nhiên, việc khai báo mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Dn căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan, mục đích sử dụng khi NK hàng hóa để đối chiếu với hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL nêu trên để nghiên cứu thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị DN liên hệ với chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Gửi câu hỏi của bạn
Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường