Chuyển Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm

15:16 | 11/06/2021

(HQ Online) - Sau quá trình xây dựng, lấy ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo nghị định kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đến nay Bộ Tài chính đã có văn bản chính thức sang Bộ Tư pháp để thẩm định.

Doanh nghiệp kỳ vọng Nghị định về kiểm tra chuyên ngành sẽ sớm hiện thực hoá chỉ đạo của Thủ tướng
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Nên có chương trình thúc đẩy thực thi khi nghị định về kiểm tra chuyên ngành ban hành
Công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ.
Công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành, quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến nhiệt tình của các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các ý kiến đóng góp độc lập, cũng như các đơn vị có liên quan

Đến nay dự thảo nghị định đã hoàn thành hồ sơ thẩm định Bộ Tư pháp. Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, trong quá trình đó Bộ Tài chính chỉ đạo tiếp tục ghi nhận ý kiến tham gia đóng góp tham gia của các nhà nghiên cứu.

“Trong suốt quá trình xây dựng dự thảo ban soạn thảo cũng gặp rất nhiều áp lực từ sự đổi mới, thay đổi”- Phó Tổng cục trưởng cho biết và nhấn mạnh nhưng với sự quyết tâm, tinh thần cầu thị, tiếp thu để thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã hoàn thiện dự thảo nghị định để làm cơ sở pháp lý cho việc hiện thực hóa các nội dung cải cách tại Đề án, giải quyết những bất cập, vướng mắc hiện nay, cải cách mạnh mẽ công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại, góp phần thúc đẩy, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Phó Tổng cục trưởng cơ bản những ứng dụng tiến bộ của công nghệ được đưa vào nghị định này làm thay đổi cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cách thức thực hiện. Doanh nghiệp được tiếp cận nhiều hơn thông tin, người tiêu dùng cũng vậy, thông tin hàng hóa minh bạch hơn. Nhà nhập khẩu tiếp tục được bảo vệ, người tiêu dùng cũng thế. Các quy định của luật thường xuyên được kiểm tra tính tuân thủ.

Bộ Tài chính đã cùng với Tổ biên tập nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến đóng góp và cũng có giải trình cụ thể các ý kiến để chỉnh lý Nghị định qua nhiều vòng dự thảo.

Tại nghị định sẽ cụ thể hóa 7 nội dung cải cách của Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg.

Trong đó, quy định rõ vai trò đầu mối của cơ quan Hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thể hiện thông qua nhiệm vụ: thu thập, xây dựng cơ sở xử lý dữ liệu, kiểm tra hồ sơ điện tử về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan; xây dựng, quản lý và vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo các chức năng, thực hiện yêu cầu theo Mô hình mới.

Đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của các Luật: Hải quan; Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; An toàn thực phẩm; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Chăn nuôi; Trồng trọt; Thủy sản; Quản lý ngoại thương.

Không làm thay đổi mà phải nâng cao chức năng quản lý nhà nước của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã được quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các Luật chuyên ngành thông qua tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ứng dụng tối đa các hệ thống công nghệ thông tin để đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục kiểm tra, đảm bảo minh bạch thông tin đảm bảo áp dụng đầy đủ, hiệu quả các phương pháp kiểm tra tiên tiến như truy xuất nguồn gốc, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, phù hợp với thông lệ quốc tế, Công ước/Hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Cắt giảm chi phí, thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực về chất lượng của hàng hóa nhập khẩu nhằm bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, an ninh quốc gia.

7 nội dung cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg:

(i) Giao cơ quan hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu;

(ii) Áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra chặt, thông thường, giảm cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra;

(iii) Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; đơn giản hóa hồ sơ kiểm tra thông quan tích hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm với hồ sơ kiểm tra hải quan;

(iv) Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra;

(v) Áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp;

(vi) Bổ sung đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

(vii) Ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan kiểm tra, tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

N.Linh