Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài thông báo (CV 2785)

12:16 | 14/11/2022

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH2013 ngày 23/06/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng tồn đọng đã quá thời hạn 90 ngày chưa đến làm thủ tục Hải quan đang được lưu giữ tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài: Kho hàng hóa ALSC và NCTS (Chi tiết 13 lô hàng theo danh sách đính kèm).

Thời hạn đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, chất độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn đến nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông báo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đến nhận hàng, mà không có người đến nhận hàng, Chi cục hải quan CKSBQT Nội Bài sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

(Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Đ/c Phạm Văn Thắng- Đội trưởng Đội Giám sát hải quan - Số điện thoại: 0989.008.459)

TKTS