Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV thông báo (CV 33)

10:17 | 20/03/2023

(HQ Online) - Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các cảng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV đã quá 90 ngày (kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu) chưa đến làm thủ tục hải quan; số liệu phát sinh tính đến ngày 15/03/2023 gồm có 05 container thịt gà đông lạnh các loại thuộc cảng ICD Phước Long 3 (chi tiết theo bảng kê đính kèm).

Theo qui định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014: “ Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu”.

Nếu quá thời hạn trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan có liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV sẽ thực hiện xử lý các lô hàng theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính.

(Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ ông Dương Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Giám sát và Kiểm soát hải quan, sđt: 0918.386.888 hoặc công chức Nguyễn Thị Hồng Liên, sđt: 090.999.7893)./.

TKTS