Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III thông báo (CV 1953)

13:48 | 23/11/2020

(HQ Online) - Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Căn cứ theo danh sách thống kê hàng hóa tồn đọng của các Doanh nghiệp kinh doanh cảng. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng (chi tiết kèm theo Phụ lục):

Thông tin về lô hàng:

- Tại Công ty LD Phát triển Tiếp vận Số 1 (Cảng VICT) – Phụ lục I

- Tại Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (Cảng Bến Nghé) – Phụ lục II

- Tại Công ty LD Bông Sen (Cảng LOTUS) – Phụ lục III

Thời hạn đến nhận hàng:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Thông báo lần đầu, nếu chủ hàng hóa không đến làm thủ tục nhận hàng thì các lô hàng trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

TKTS