Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài thông báo (CV 825)

09:58 | 15/04/2021

(HQ Online) - Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài đang xử lý các lô hàng tồn đọng đang được lưu giữ tại kho tạm gửi của Chi cục, cụ thể như sau: Hàng hóa là máy in ảnh, bộ đàm, rượu, thực phẩm, mỹ phẩm... các loại (chi tiết theo bảng kê đính kèm).

Vậy ai là chủ sở hữu các lô hàng hóa nêu trên đề nghị đến Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài (địa chỉ: xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) để giải quyết; Điện thoại liên hệ: (024) 3884 3264.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận, Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài – Cục Hải quan TP. Hà Nội./.

TKTS