Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 1 tháng 11/2020

08:57 | 14/11/2020

(HQ Online) - Chỉ còn 2 tháng nữa là năm 2020 sẽ kết thúc. Vào thời điểm này, cùng với tất cả các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Hải quan đang tập trung vào việc đánh giá lại những việc đã làm được, không chỉ của năm nay mà của cả giai đoạn 5 năm qua (2015-2020). Cùng với đó là hoạch định những kế hoạch, mục tiêu, chiến lược cho giai đoạn mới.

Sau đây là những tin tức đáng chú ý đã được phóng viên của Báo Hải quan trên mọi miền đất nước ghi nhận được trong những ngày đầu của tháng 11 năm 2020.

Báo Hải quan