89 xe ô tô ngoại giao chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng

16:53 | 21/11/2022

(HQ Online) - Đây là các xe ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã bán, cho biếu tặng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Lượng ô tô nhập khẩu tiếp tục tăng, đạt hơn 18.000 xe trong tháng 9
Chuyển hồ sơ xe ô tô, xe gắn máy NK không nhằm mục đích thương mại sang cơ quan thuế
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước kiểm tra xe ô tô nhập khẩu. Ảnh: T.H
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước kiểm tra xe ô tô nhập khẩu. Ảnh: T.H

Cụ thể, trong danh sách 89 xe ô tô vừa được Tổng cục Hải quan công bố có 8 xe ô tô đã tạm nhập khẩu của cơ quan chưa thực hiện thanh lý; 81 xe gồm: xe ô tô tạm nhập khẩu của cá nhân đã kết thúc nhiệm kỳ nhưng chưa thực hiện thanh lý và xe ô tô cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã bán, cho, biếu tặng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Danh sách này đã được Tổng cục Hải quan thông báo rộng rãi để người đang quản lý, sử dụng xe biết, thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

Liên quan đến vấn đề này, tại khoản 4 Điều 1 Quyết định 14/2021/NĐ-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về quản lý đối với xe ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã bán, cho, biếu, tặng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Đối với hồ sơ chuyển nhượng xe gồm: Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin hoặc mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Giấy thu hồi đăng ký, biển số xe ô tô do cơ quan Công an cấp; chứng từ khác liên quan đến xe ô tô chuyển nhượng (nếu có).

N.Linh