Văn bản: Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban h

Tên văn bản: Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban h
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 08/11/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 28/12/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 31/2022/TT-BCT
Người ký: Đặng Hoàng An
Hiệu lực văn bản: