Văn bản: Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Tên văn bản: Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 17/09/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 78/2021/TT-BTC
Người ký: Trần Xuân Hà
Hiệu lực văn bản: