Văn bản: Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài độ

Tên văn bản: Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài độ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/09/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/11/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 84/2021/NĐ-CP
Người ký: Lê Văn Thành
Hiệu lực văn bản: