Văn bản: QUYẾT ĐỊNH 3605/QĐ-TCHQ NĂM 2019 VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH 3605/QĐ-TCHQ NĂM 2019 VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 13/12/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 13/12/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3605/QĐ-TCHQ
Người ký: Hoàng Việt Cường
Hiệu lực văn bản: