3 doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ của Hải quan Thanh Hóa

06:32 | 26/11/2022

(HQ Online) - Triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật, mới đây, Cục Hải quan Thanh Hóa đã ký kết biên bản ghi nhớ với 3 doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục tại đơn vị.

đạo Cục HQTH và đại diện công ty TNHH Thanh Hòa; Công ty Cổ phàn tập đoàn VAS Nghi Sơn; Công ty TNHH dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam ký kết chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật
Lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa và đại diện 3 doanh nghiệp ký kết chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật.

3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Thanh Hòa; Công ty Cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn; Công ty TNHH dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam.

Theo các doanh nghiệp, Cục Hải quan Thanh Hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã hỗ trợ, đồng hành, tháo gỡ khó khăn nhanh chóng, kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Các doanh nghiệp cũng ủng hộ chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật; khẳng định sẽ tiếp tục tích cực phối hợp cùng cơ quan hải quan, nâng cao hơn nữa việc tự nguyện tuân thủ pháp luật; lan tỏa tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới một môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Lê Xuân Huế khẳng định, cơ quan Hải quan luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ vướng mắc về mặt thủ tục hải quan và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật là lời cam kết giữa hai bên hải quan và doanh nghiệp cùng đồng hành thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước về hải quan; nâng cao tính tuân thủ pháp luật để nhận được những lợi ích thiết thực.

Phong Nhân