247 bài thi tìm hiểu pháp luật và công tác phòng, chống ma túy

08:27 | 10/08/2022

(HQ Online) - Qua thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức, tính đến ngày 9/8/2022, có 247 bài dự thi tham dự Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và công tác phòng, chống ma túy của ngành Hải quan.

Nội dung đáng chú ý trong câu hỏi cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma túy
Tổng cục Hải quan tổ chức thi tìm hiểu về pháp luật phòng, chống ma túy
247 bài thi tìm hiểu pháp luật và công tác phòng, chống ma túy
Thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức, có 247 bài tham dự Cuộc thi.

Trong đó, các đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều như Cục Hải quan: Quảng Ngãi, Đắk Lắk, TPHCM, Quảng Nam, Khánh Hoà, Quảng Bình, Cao Bằng, Long An…

Trước đó, để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 (từ ngày 1-30/6/2022) và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6 hàng năm), Tổng cục Hải quan tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và công tác phòng, chống ma túy của ngành Hải quan.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, chuyên viên, nhân viên toàn Ngành các văn bản pháp luật mới (Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn liên quan), các quy định của Ngành về phòng, chống ma túy, tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống ma túy. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức trách nhiệm của lực lượng Hải quan nói chung và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy nói riêng trong đấu tranh phòng, chống ma túy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, nhân viên toàn ngành Hải quan.

Nội dung dự thi, tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ; các văn bản liên quan, các quy định của Ngành và thực tiễn phòng, chống ma túy.

Bài dự thi gồm 2 phần: trắc nghiệm (30 câu) và tự luận. Thời gian nhận bài từ 4/7/2022 đến 5/8/2022.

Thái Bình